Tuhat näkemystä ravintohampusta -kuluttajatutkimuksen tulosten perusteella kuluttajat mieltävät ravintohampun mielenkiintoiseksi, terveyttä edistäväksi, kotimaiseksi ja vastuulliseksi valinnaksi. Kaikista vastaajista myönteisimmin ravintohamppuun suhtautuivat isommissa kaupungeissa asuvat naiset sekä nuoret ja asuinpaikasta tai iästä riippumatta jotain erityisruokavaliota noudattavat tai kasvisruoan osuutta lisäävät.

Tutkimuksen tulosten perusteella ravintohampun tunnisti hyväksi kotimaiseksi kasviproteiinilähteeksi noin 40 % vastaajista. Vaikka ravintohampun tunnettuus on vielä heikompi kuin ns. isojen kasviproteiiniemme, valtaosa kuluttajista suhtautui siihen kuin mihin tahansa kasvipohjaiseen tuotteeseen ja olisi valmis kokeilemaan siitä valmistettuja tuotteita. Uusi kasviproteiini herättää laajalti kuluttajien kiinnostusta ja uteliaisuutta, mutta käytön lisäämiseen kaivataan siementen, proteiinien ja öljyjen rinnalle lisää helppokäyttöisiä ja maukkaita, valmiimpia tuotteita.

Tuhat näkemystä ravintohampusta -kuluttajatutkimuksen tulokset julkistettiin Vegemessujen yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa. Samassa tilaisuudessa tutkija Pasi Pohjolainen esitteli Helsingin yliopiston toteuttamaa kuluttajakyselyä, jossa fokuksessa olivat mm. kuluttajien näkemykset henkilökohtaisista kulutusvalinnoista. Yhtenä havaintona tulosten perusteella oli niin ikään se, että erityisesti kasvipohjaisten tuotteiden kokeilusta kiinnostuneita on paljon, mutta on tarve maistuville ja edullisille markkinaratkaisuille vielä laajemman kiinnostuksen herättämiseksi.

Lue koko tiedote täältä.