Luonnonvarakeskus (Luke) laski hiilijalanjäljen lippulaivaproteiinillemme Hiililounas-hankkeen yhteydessä. Eläinperäisten proteiininlähteiden hiilijalanjäljistä on tietoa jo kattavasti, mutta aikaisemmin käsitys kasviproteiinituotteiden luvuista on ollut puutteellinen.

Luonnonvarakeskuksen selvityksen perusteella FoodFarmin 65-prosenttisen hamppuproteiinin hiilijalanjälki on 0,65 kg hiilidioksidia 100 grammaa proteiinia kohden. Luke laski hiilijalanjäljen osana Turun yliopiston koordinoimaa Hiililounas-hanketta. Tulos on erinomainen verrattuna muiden yleisimpien proteiinilähteiden aiheuttamaan ilmastokuormaan. Naudanlihan hiilijalanjälki on 35,5, kananmunan 4,2 ja nyhtökauran 1,07 kg hiilidioksidia 100 grammaa proteiinia kohden[i]. Suhteessa proteiinipitoisuuteen on hamppuproteiinin hiilijalanjälki siis kuudesosa kananmunan hiilijalanjäljestä.

”Kyllähän me matalia lukuja toivottiinkin, mutta tämä yllätti. Ei ihme, että hamppuproteiini on saanut hyvin jalansijaa markkinoilla”, iloitsee FoodFarmin toimitusjohtaja Jyrki Leppälä.

Tarkemmalle tutkimukselle tarvetta

Luonnonvarakeskuksen laskelmat perustuvat hamppua kasvattavilta maatiloilta kerättyyn tilastotietoon aiheutuneista päästöistä. Juuri alkutuotanto synnytti lähes 95 % tuotantoketjun hiilijalanjäljestä. Lisäksi laskelmissa käytettiin FoodFarm Oy:n tietoja jalostusprosessin ilmastovaikutuksista. Otanta maatiloilta on kuitenkin pieni ja lukuihin liittyy vielä epävarmuutta.

FoodFarmin liiketoimintajohtaja Satu Pura avaa pientä otantaa: ”Öljyhamppua on viljelty teollisessa mittakaavassa vasta joitakin vuosia. Toisin kuin perinteisemmille viljelykasveille, ei hampulle ole käytössä vielä kattavia aineistoja.”

Hiilijalanjälki voidaan laskea usealla tavalla

Proteiininlähteiden kuten kasviproteiinien, kananmunan ja lihan kohdalla hiilijalanjälki suhteutetaan usein tuotteen sisältämään proteiinimassaan. Osittain hamppuproteiinin pientä hiilijalanjälkeä selittää juuri sen suuri proteiinipitoisuus. Esimerkiksi rakennusmateriaaleilla hiilijalanjälki taas suhteutetaan tuotteen massaan. Näin laskettuna 65-prosenttisen hamppuproteiinin hiilijalanjälki on 1,68 kgCO2-eq kilogrammaa hamppuproteiinia kohden.

Öljyhamppu tunnetaan erityisesti hiilensidontaominaisuuksiensa ansiosta: hamppu pystyy sitomaan hiilidioksidia ilmakehästä jopa kaksi kertaa puita nopeammin. Hiilensidontaominaisuudet eivät kuitenkaan vaikuta hampun hiilijalanjälkeen, johon lasketaan mukaan vain tuotantoketjussa syntyneet päästöt.

 

[i] Naudanlihan ja kananmunan hiilijalanjäljet on saatu Yhdistyneiden kansakuntien artikkelista ”Food and Climate Change: Healthy Diets for a Healthier Planet”

Nyhtökauran hiilijalanjälki on saatu tutkimuskirjallisuudesta (”Kasviproteiinien hiilijalanjälkien vertailu”, Leinonen 2022)