Kasvipainotteiseen ruokavalioon siirtymisen voi toteuttaa pienin askelin. Arkisilla valinnoilla on yksinkertaisinta vaikuttaa positiivisesti sekä omaan terveyteen että ilmastoon. Käytännössä tämä tarkoittaa eläinproteiininen osittaista korvaamista kasviperäisillä proteiineilla. Tämä muutos on helppo toteuttaa.

Kuluttajan valinnat ohjaavat tuotantoketjua

Tämän päivän kuluttajan valintoja ohjaa monet reunaehdot. Hinnan ja saatavuuden oheen on tullut uusia valintakriteereitä. Muun muassa ympäristötietoisuuden kasvu ja tuotannon eettisyyden pohdinta vaikuttaa valintoihin ja ostokäyttäytymiseen. Vastuullinen kuluttaja tahtoo tietää, miten ruoka on tuotettu.

Kuluttajien valinnat ohjaavat koko tuotantoketjun toimintaa raaka-aineesta lopputuotteeseen saakka. Vastuullisuuden vaatimus painottuu ketjun jokaisessa lenkissä. Kotimaisen öljyhampun tuotanto kokonaisuudessaan on vertaansa vailla. Sen viljelyn ekologisuus ja vastuullisuus saa entisestään lisäarvoa raaka-aineen jalostuessa moniin eri käyttötarkoituksiin.

Superfoodia hiilinielusta

Tarjolla olevien kasviperäisten proteiinilähteiden joukossa kotimainen öljyhamppu pärjää hyvin monessa vastuullisen tuotannon sarjassa. Sen tuotanto perustuu viljelysopimuksiin, jotka sekä velvoittavat että turvaavat niin viljelijää kuin viljelyttäjää. Sopimuksella tuotettu erä on jäljitettävissä aina peltolohkolle saakka ja sen tuotannon yksityiskohdat ovat tarkistettavissa tilan viljelysuunnitelmista.

Hyvät viljelykäytännöt ovat oleellinen osa suomalaista maataloustuotantoa. Kasvinviljely perustuu monipuoliseen viljelykiertoon, jossa eri kasvilajeja viljellään tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. Näin ylläpidetään maan kasvukuntoa ja rakennetta ja vähennetään kasvinsuojeluongelmia. Syväjuurinen öljyhamppu muokkaa tehokkaasti maata ja jättää sadonkorjuun jälkeen runsaasti eloperäistä ainesta maan pieneliöstön ravinnoksi.

Öljyhampun viljely sitoo kasvukauden aikana tehokkaasti hiiltä. Tässä se on nopeakasvuisena yksi tehokkaimmista peltoviljelykasveista. Eri lähteiden mukaan hampun vuosittainen kokonaishiilensidontakyky on 10 – 12 tonnia hehtaarilta, kun samaan aikaan suomalaismetsä sitoo hiiltä 4 – 8 tonnia hehtaarilta.

Öljyhamppu on siis tehokas hiilinielu, josta saadaan ravintoarvoiltaan lyömätöntä ja monikäyttöistä kasviruokaa, suoranaista superfoodia. Sen valinta ruokavalioon on myös vakaa askel kohti hiilineutraalia Suomea 2035. Kun öljyhamppu on monin tavoin ilmastoviisas kasvi, kelpaa se vastuullisimmankin kuluttajan lautaselle.