FoodFarmin taustayritykset, Trans Farm ja Murtolan HamppuFarmi, ovat mukana toteuttamassa Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitetta osana Hiilestä kiinni -kehittämishanketta. Hankkeeseen osallistuu myös Finola.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt huomattavan rahoituksen Rikasta ravintoa hiilinielusta -yhteishankkeelle, jonka tavoitteena on vahvistaa öljyhampun elintarvikekäyttöä sekä kehittää öljyhampun prosessointia ja öljyhamppupohjaisia tuotteita. Tärkeä osa hanketta on myös elintarvikekäytön vaatimukset täyttävän öljyhampun viljelyn edistäminen.

Kehityshankkeen myötä öljyhampun merkitys kasvaa niin sopimusviljelyssä ja elintarviketuotannossa kuin hiilensitojana.

Lue lisää Hiilestä kiinni -hankkeesta