FoodFarmin toinen omistajayritys Trans Farm Oy järjesti öljyhampun sopimusviljelijöille sekä muille öljyhampusta kiinnostuneille peltopäivän keskiviikkona 22.9. Päivän aiheena oli öljyhampun viljely, maan kasvukunto sekä hiilensidonta.

Trans Farm viljelyttää sekä jalostaa erikoiskasveja, ja on tänä vuonna lisännyt öljyhampun sopimusviljelyalaa merkittävästi elintarvikelaatuisen öljyhampun osalta. Kaikki Trans Farmin viljelyttämä elintarvikehamppu prosessoidaan ja myydään jatkojalostettavaksi teollisuuteen FoodFarmin kautta. FoodFarm on ensimmäinen yritys joka tarjoaa markkinoille kotimaisia öljyhampun siemenistä prosessoituja ingredienttejä teollisessa mittakaavassa. Öljyhamppuraaka-aineen kysyntä on ollut kuluvan vuoden aikana kasvavaa, joten hampun viljelyalaa tullaan nostamaan entisestään tulevalle kasvukaudelle.

Öljyhampun viljely on ympäristöteko.

Öljyhamppu on tunnetusti erinomainen hiilensitojakasvi. Sen rehevä maanpäällinen kasvimassa sitoo tehokkaasti hiiltä ilmakehästä ja sen laaja maahan työntyvä juuristo sitoo hiiltä myös maaperään. Sitomalla hiiltä maaperään voidaan parantaa peltojen kasvupotentiaalia ja saada entistä maukkaampia ja parempia satoja. Peltopäivän ensimmäisessä kohteessa tutustuttiin Markkolan tilan Carbon action -lohkoon. Lohkolla viljellään öljyhamppua ja koko kasvukauden ajan viljelytoimenpiteisiin on kiinnitetty huomiota. Näillä toimenpiteillä maksimoidaan hiilen sitoutuminen maaperään. Carbon action -projektissa etsitään tapoja vauhdittamaan hiilen sitoutumista ilmakehästä peltomaahan.

Päivän toisena kohteena oli Lahdessa sijaitseva Koiskalan kartano. Koiskalassa päästiin seuraamaan mm. öljyhampun puintia. Sato korjataan tavallisella puimurilla, jolla korjataan myös muut puitavat viljelykasvit. Öljyhampun siemensato puidaan myöhään syksyllä ja siitä prosessoidaan edelleen esimerkiksi hamppuöljyä.

Öljyhamppupellot mukaan hiilikauppaan

Tilaisuudessa julkistettiin tieto siitä, että ensimmäistä kertaa viljelijällä on tulevalla kasvukaudella mahdollisuus myydä viljelyksen tuottama hiilinielu Trans Farmin kautta. Hiilikaupan myötä viljelijä on mukana luomassa uutta kiertotaloutta. Hetkessä tämä markkina ei kuitenkaan kehity. Trans Farmin toimitusjohtaja Jyrki Leppälä toteaa, että ”Olemme eturintamassa tarjoamassa mahdollisuutta hiilinielukauppaan, mutta sen realisoituminen edellyttää myös kauppapaikkojen ja -markkinan kehittymistä”.

Peltopäivä houkutteli paikalle lähes 150 öljyhampun viljelijää sekä aiheesta kiinnostunutta. Tilaisuuden järjestivät yhteystyössä Trans Farm, Baltic Sea Action Group, ProAgria Etelä-Suomi, MTK-Häme sekä Lahti- Euroopan ympäristökaupunki 2021.