Oppilaitosyhteistyö on merkittävä keino kehittää niin yrityksen kuin opiskelijoiden osaamista. Yhteisistä hankkeista on hyötyä molemmille osapuolille. Opiskelijat, ja myös opettajat, tutustuvat yritykseen ja sen tuotteisiin, yritykselle puolestaan avautuu tilaisuus löytää uusia, tulevaisuuden osaajia.

Kuluneen kesän aikana Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilan laajalla koekentällä toteutettiin öljyhampun viljelykokeilu. Se antoi erinomaisen tilaisuuden tutustua ainutlaatuiseen viljelykasviin, jonka monet käyttötavat ja -mahdollisuudet vahvistavat sen paikkaa viljelykierroissa.

Kokeilussa mukana oli Trans Farm Oy, jonka tuottamat hamppuraaka-ainejakeet markkinoidaan ja myydään FoodFarmin kautta. Kokeilun uskotaan lisänneen opiskelijoiden tietämystä ja mielenkiintoa hamppuun viljelykasvina. Kokeiluun osallistuneesta joukosta löytyy varmasti tulevaisuuden hamppuosaajia koko maataloustuotantosektorille.

Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan kampuksella opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen koulutuksissa. Tutkintonimike on agrologi (AMK) ja tuleva työpaikka löytyy yleensä maaseutusektorin tehtävistä tai omalta kotitilalta.