Erityiskasvien viljelytykseen erikoistunut Trans Farm Oy järjesti kaksi öljyhamppuaiheista pellonpiennartilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin 1.7. Hausjärven Oitissa, Trans Farmin öljyhampun sopimusviljelijän hamppupellon laidalla. Toinen pellonpiennartilaisuus järjestettiin 6.7. FoodFarmin toisen omistajayrityksen HamppuFarmi Oy:n hamppupellon laidalla. HamppuFarmi tuottaa luomusertifioitua öljyhamppua, ja valmistaa sadosta tuotteita kuluttajamyyntiin. Molemmat tilaisuudet oli suunnattu öljyhampun viljelijöille sekä viljelystä kiinnostuneille.

Tilaisuuksien pääpaino oli viljelykäytäntöjen jakamisessa viljelijöille. Keskustelua syntyi mm. sadonkorjuusta sekä siemenen ravintosisällöstä. Kiinnostus öljyhampun raaka-aineeseen käy nyt kuumana, joten uusia viljelijöitä tarvitaan tulevalle kasvukaudelle runsaasti.

Tilaisuuksissa esiteltiin myös keväällä startannut Trans Farmin ja HamppuFarmin yhteinen hanke Rikasta ravintoa hiilinielusta-öljyhamppu. Hankkeen yksi päätavoitteista on öljyhampun viljelypinta-alan lisääminen sekä viljelykäytäntöjen kehittäminen. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön käynnistämää Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä sekä vahvistamaan hiilinieluja.

Hausjärvellä esiteltiin myös uuden öljyhamppulajikkeen virallisen lajikekokeen koelohko. Viralliset lajikekokeet ovat merkittävä askel öljyhampun viljelyn kehittämiselle. ”Uudelta FINOLA 2 nimiseltä lajikkeelta odotetaan edeltäjäänsä parempaa satotasoa mm. isomman siemenen jalostuksella” kertoi Trans Farmin kehityssuunnittelija Veera Ollikkala. Edellisen öljyhamppulajikkeen virallisista lajikekokeista on vierähtänyt aikaa yli kaksikymmentä vuotta.