Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ehtona on ollut ns. myyntikasvivelvoite ja EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen myötä velvoitetta on tiukennettu. Tämä tarkoittaa tiivistäen sitä, että aiempaa useammalla luomutilalla alasta vähintään 30 prosentilla tulee viljellä jotakin myyntikasvia. Myyntikasvivelvoitteella pyritään siihen, että markkinoille tuotettaisiin enemmän luomutuotteita.

Öljyhamppu on yksi luonnonmukaisen tuotannon myyntikasviksi hyväksyttävistä kasveista. Koska öljyhamppua viljellään muutoinkin täysin ilman kasvinsuojeluaineita, sopii se erinomaisesti myös luomutilan viljelykiertoon. Lannoituksessa voidaan hyödyntää karjanlantaa, eikä tuotanto vaadi uusia koneinvestointeja, vaan tavanomaisella viljanviljelykalustolla pärjätään. Öljyhampun lannoitus-, kuivaus- ja varastointikustannukset ovat usein alhaisemmat kuin viljalla, joten viljelijän on mahdollista saavuttaa öljyhampun viljelyllä perusviljoja parempi katetuotto.

Luomutuotetulle öljyhampulle on vahva kysyntä, ja viljelijä voi olla varma siitä, että koko hänen tuottamansa elintarvikelaatuinen sato ostetaan ennalta sovittuun hintaan. Tämä vähentää viljelijän kantamaa markkinariskiä. Luomuviljellystä öljyhampusta maksetaan viljelijälle korkeampi hinta.

Tavanomaiseen tapaan öljyhampun kylvöille päästään toukokuun puolivälissä, mikä näyttäisi toteutuvan tänäkin vuonna. Öljyhampun kylvöt ovat hektisimmillään tällä ja ensi viikolla. Kesän ajaksi öljyhamppu kuitenkin keventää viljelijän työtaakkaa, sillä kylvön jälkeen hamppu kasvaa ilmastoystävällisesti ilman kemiallista torjuntaa ja seuraava käytännön viljelytoimenpide hamppupellolla on sadonkorjuu.