Maatalouden resurssien nykyistä laajemmasta hyödyntämisestä haetaan ratkaisuja, kun rakennusteollisuus hakee uusia vähähiilisiä rakennustuotteita. Koko peltokasvuston hyödyntäminen lisää viljelyn kannattavuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ryhtyy kehittämään maatalouden sivuvirtoihin perustuvia vähähiilisiä rakennustuotteita BIOSIVU-hankkeessa. Hankkeessa on mukana myös FoodFarmin emoyhtiön, Trans Farmin öljyhampun sopimusviljelijöitä.

Xamk:in mukaan yksi kiinnostavista peltokasveista hankkeessa on öljyhamppu. Sen kasvatus tuottaa elintarvikkeena käytettävän siemensadon lisäksi runsaasti korsi- ja lehtikasvustoa, jota ei tällä hetkellä hyödynnetä aktiivisesti. Jopa kaksimetriseksi kasvava korsi sisältää runsaasti kuitua, jota voidaan Xamk:in mukaan hyödyntää rakennuslevyn raaka-aineena. Pienet kustannukset tarkoittavat myös pientä hiilijalanjälkeä.

Rakennuslevyjen kehittämisessä hyödynnetään Xamkin puu- ja materiaalitekniikan osaamista, Tampereen yliopiston rakennusfysiikan osaamista sekä Pro Agrian maatalousosaamista. Lisäksi hankkeeseen osallistuu joukko puurakentamiseen erikoistuneita yrityksiä ja FoodFarmin emoyhtiön, Trans Farmin öljyhampun sopimusviljelijöitä.

Suomi on yksi ensimmäisistä Euroopan maista, joka on tuomassa rakennusprojektin vähähiilisyyden yhdeksi ehdoksi rakennusluvan myöntämiselle. Rakennushankkeiden hiilijalanjälkeä ryhdytään tarkastelemaan osana rakennuslupaprosessia vuoden 2025 alussa.

BIOSIVU-innovaatioryhmään osallistuvat yritykset: Trans Farm Oy, Hemka Oy, Suomen Hampputuotteet Oy, Kivelä Group Oy, Puutaito Oy, Saimaan seudun erikoisrakentajat Oy.

Lähde: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu