Hamppu on raaka-aineena ajankohtainen ja sen elintarvikekäyttö herättää kiinnostusta ja on synnyttänyt lukuisia tuotekehityshankkeita.

Tätä kehitystä tukeakseen Trans Farm osana Rikasta ravintoa hiilinielusta -hanketta selvittää öljyhampun eri raaka-ainejakeiden elintarvikekäyttöä yhteistyössä Foodwestin kanssa.

Applikaatioselvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa meillä vielä suhteellisen uuden kasviproteiinilähteen käyttäytymisestä erilaisissa elintarviketeollisuuden prosesseissa ja näin vauhdittaa ingredienttien käyttöönottoa. Selvitystyötä on tehty käytännönläheisesti, jolloin tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä yritysten tuotekehityksessä.

Selvitystyö käynnistyi vuonna 2021. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin mm. hamppuproteiinien liukoisuutta ja vedensidontaa, hampunsiemenen geelinmuodostusta, hamppuöljyn lämmönkesto-ominaisuuksia sekä eri raaka-ainejakeiden säilyvyyttä. Näillä kokeilla haettiin tuntumaa raaka-aineeseen, mikä helpotti varsinaisten applikaatiokokeiden toteuttamista. Tuotetestejä on tehty jo neste- ja leivonta-applikaatioissa.

Applikaatiotestausta on nyt laajennettu ja tulevan syksyn aikana tarkastellaan uusien raaka-ainejakeiden, erityisesti hamppuproteiinikonsentraatin ominaisuuksia.

Proteiinikonsentraatti poikkeaa perinteisistä hamppuproteiineista sekä vaalean värinsä että neutraalin makuprofiilin osalta. Myös proteiinipitoisuus tässä ingredientissä on selvästi aiempia hamppuproteiineja korkeampi.

Nesteapplikaatiokokeita laajennetaan mm. rakenteensäätö-, stabilointi- ja happamuudensäätöaineiden testaukseen sekä kasvipohjaisiin meijeriapplikaatioihin. Lisäksi applikaatiotestaukseen otetaan mukaan lihaa korvaavat kasvipohjaiset jalosteet.

Tuotekehityksen näkökulmasta on tärkeää miettiä, mitä uudella kasviraaka-aineella tavoitellaan. Ravitsemuksen lisäksi muut ominaisuudet, kuten tuotteen maku ja rakenne täytyy olla kohdallaan, jotta uusi kasvipohjainen tuote valikoituu kuluttajan ostoskoriin. Tulevat applikaatiotestit avaavat tätä kokonaisuutta ja tarjoavat tehokkaita työkaluja elintarvikkeiden tuotekehitystyöhön.

Applikaatioselvitys on osa öljyhampun tarjontaketjun vahvistamista, jonka tuote- ja prosessikehitysosiota toteutetaan osana Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Rikasta ravintoa hiilinielusta – öljyhamppu -hanketta. Hanketta hallinnoi Trans Farm Oy, ja se toteutetaan yhteistyössä Murtolan Hamppufarmin ja FoodFarmin kanssa.