FoodFarm ja sen toinen omistajayritys Trans Farm ovat vahvasti mukana öljyhampun hiilijalanjälkitiedon tuottamisessa. Trans Farmin viljelyttämä öljyhamppu on yksi kolmesta kotimaisesta proteiinikasvista herneen ja härkäpavun ohella, joiden ilmastovaikutuksiin pureudutaan Hiililounas-hankkeessa.

Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteisessä Hiililounas-hankkeessa tuotetaan tietoa kotimaisten kasviproteiinilähteiden hiilijalanjäljistä ja kehitetään ilmastovaikutuksiltaan pienempiä ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia lounasruokamalleja.

Öljyhamppu on ilmastoviisas kasvi, jonka viljely edistää osaltaan maatalouden tekemää vahvaa ilmastotyötä. Ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä erilaiset kompensaatioratkaisut tulevat olemaan iso osa päästöjen hallintaa ja myös tässä kentässä FoodFarm ja Trans Farm ovat mukana. Öljyhampun viljely halutaan standardisoida kompensaatiomenetelmäksi, jolla voidaan lähteä mukaan vapaaehtoisille hiilimarkkinoille. Projektin toteuttaa Green Carbon.