Hamppu on osana Iso-Britanniassa toteutettavaa mittavaa 6,9 miljoonan euron hanketta, jossa tutkitaan eri kasvien kykyä sitoa hiiltä ja varastoida sitä maaperään ja edelleen kasvimateriaaleista valmistettuihin tuotteisiin. Projektissa tutkitaan myös viljelytoimenpiteiden vaikutuksia taloudelliseen tuottoon, sillä keskeinen tekijä maanviljelijöiden päätöksenteossa ovat muun muassa hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista mahdollisesti saatavat hyvitykset.

Centre for High Carbon Capture Cropping (CHCx3) -nimellä kulkeva hanke kokoaa yhteen 22 organisaation yhteisen konsortion, joka työskentelee kasvien tuottavuuden, laadun ja kestävyyden parantamiseksi. Hankkeessa on mukana teollisuuden toimijoita ja tutkijoita, muun muassa The National Institute of Agricultural Botany ja Yorkin yliopisto.

Nelivuotisen hankkeen yhtenä osana keskitytään teollisen hampun monipuolisiin viljelymahdollisuuksiin uusiutuvien kuitupohjaisten tuotteiden raaka-aineeksi. Tavoitteena on arvioida teollisen hampun todellista arvoa maanviljelijöille ja vähäpäästöisten tuotteiden valmistajille niin rakennus-, tekstiili- kuin biokomposiittialallakin.

Projektissa luodaan myös hiilidioksidipäästöjen kompensointia varten markkina tuottamaan lisätuloja maanviljelijöille ja yritysten ilmastotavoitteiden saavuttamisen tueksi. Hanke lisää yhteistyötä tutkijoiden, siementoimittajien, viljelijöiden ja teollisuudenalojen välillä antaen merkittävän sysäyksen toimijoiden yhteiselle hiilineutraaliustavoitteelle.

Lähde: HempToday